Wielki Taxis, najsłynniejsza przeszkoda Wielkiej Pardubickiej, będzie łagodniejszy. To odpowiedź na naciski czeskiej opinii publicznej.