W krajowych wyścigach maleje liczba koni pełnej krwi angielskiej polskiej hodowli. W latach 2015-2021 corocznie zgłaszanych do sezonu było około 750 koni, ale jeśli w roku 2015 było 194 z importu, to w 2021 już 404.