Prof. Bogusław Pawłowski: - Myślę, że w przypadku jeździectwa ma miejsce pewna preselekcja, która związana jest z niektórymi cechami osobowości. Trzeba sobie radzić z dużym zwierzęciem, to niebezpieczne. Nie każdy jest w stanie podjąć takie ryzyko. To może charakteryzować ludzi bardziej odważnych.