Co roku około siedem tysięcy koni schodzi z brytyjskich torów. Część trafia do hodowli, część jest sprzedawana za granicę. Ale 40 proc. z nich jest szkolona do innych konkurencji i rekreacji. W Anglii organizuje się dla nich około 300 zawodów rocznie. Takie są oficjalne dane organizacji Retraining of Racehorses.


Fundacja Retraining of Racehorses, czyli jak brytyjskie środowisko wyścigowe dba o losy koni po karierach wyścigowych

Fundacja Retraining of Racehorses, czyli jak brytyjskie środowisko wyścigowe dba o losy koni po karierach wyścigowych

Co roku około siedem tysięcy koni schodzi z brytyjskich torów. Część trafia do hodowli, część jest sprzedawana za granicę. Ale 40 proc. z nich jest szkolona do innych konkurencji i rekreacji. W Anglii organizuje się dla nich około 300 zawodów rocznie. Takie są oficjalne dane organizacji Retraining of Racehorses.

Po kilku latach analiz i konsultacji brytyjskie środowisko wyścigowe uznało, że jest odpowiedzialne za dalsze losy koni, które kończą karierę na torze. Efektem było powołanie w 2000 r. fundacji Retraining of Racehorses, która miała kompleksowo zająć się tym problemem.

Początkowo nazwa organizacji brzmiała Rehabilitation of Racehorses, ale trzy lata po jej powołaniu przez British Horseracing Board (dziś British Horseracing Authority), czyli brytyjskie władze wyścigowe, ponownie przeanalizowano rolę, jaką miała odegrać w zapewnieniu opieki koniom po wyścigach. Uznano wówczas, że nazwa Retraining of Racehorses lepiej oddaje sens celów, jakie ma przed sobą organizacja, oraz działań, jakie są niezbędne do ich osiągnięcia.

Jako oficjalna organizacja charytatywna środowiska wyścigów konnych RoR zajmuje się pozyskiwaniem funduszy w tymże środowisku, prowadząc akcje informacyjne i edukacyjne wśród właścicieli oraz trenerów koni wyścigowych. Ale nie tylko, dociera bowiem ze swoją misją także do innych środowisk związanych z szeroko pojętą branżą końską, służąc pomocą w przekwalifikowaniu koni po wyścigowej karierze i znalezieniu im nowego domu.

 

Konie do sportu i pod opiekę

Głównym celem organizacji jest utrzymanie równowagi między liczbą koni opuszczających wyścigi a liczbą miłośników gotowych podjąć się roli ich nowych właścicieli. Aby ten cel osiągnąć, RoR finansuje i organizuje szeroko zakrojony program zawodów jeździeckich i szkoleń obejmujący cały kraj.

Oprócz pozyskiwania funduszy na działalność oraz realizacji programu przekwalifikowania byłych koni wyścigowych do innych dyscyplin i poszukiwania dla nich nowego domu RoR zapewnia również opiekę nad końmi, które po zakończeniu wyścigowej kariery wymagają szczególnej troski, zwłaszcza nad takimi, którym karierę na torze przerwała kontuzja.

Organizowana przez RoR seria zawodów przeznaczonych specjalnie dla koni po wyścigach obejmuje wiele konkurencji jeździeckich – od tych najpopularniejszych, jak skoki, WKKW i ujeżdżanie poczynając, po mniej znane, jak horseball czy polo. Obecnie odbywa się ponad 300 takich imprez rocznie w całym kraju.

 

Około trzy tysiące koni pod siodło

Cykl szkoleń dla właścicieli i trenerów byłych koni wyścigowych fundacja prowadzi poprzez sieć regionalnych koordynatorów, a dziś takich kursów jest ponad 120 rocznie w całym kraju. Oprócz tego RoR organizuje parady na torach wyścigowych, podczas których szersza publiczność ma okazję poznać wszechstronne możliwości i zdolności adaptacyjne byłych koni wyścigowych.

Według danych fundacji RoR średnio około 7000 koni rocznie kończy wyścigową karierę w Wielkiej Brytanii. Część z nich trafia do hodowli, część kontynuuje karierę w innych krajach lub w konkurencji point to point. Ale największy odsetek, około 40 procent, jest przekwalifikowywanych do innych jeździeckich dyscyplin lub do rekreacji. Treningiem koni do nowych konkurencji i pozyskiwaniem dla nich nowych właścicieli sama fundacja się nie zajmuje; robi to kilka wyspecjalizowanych ośrodków, z którymi RoR ściśle współpracuje.

Programem przekwalifikowania może być objęty każdy koń, który zakończył karierę na torze; największy odsetek stanowią wałachy, dla których, z oczywistych względów, wachlarz nowych możliwości jest bardziej ograniczony. Dzięki wspomnianej szeroko zakrojonej akcji promowania byłych koni wyścigowych w ramach bogatego programu szkoleń i zawodów popyt na takie konie jest w Wielkiej Brytanii bardzo duży.

 

Obudzić w ludziach świadomość losów koni po torach

RoR współpracuje również z organizacjami promującymi dobrostan zwierząt, jak Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals czy World Horse Welfare, a także z organizacjami działającymi w sporcie jeździeckim.

Reasumując – Retraining of Racehorses jako oficjalna organizacja charytatywna środowiska wyścigowego w Wielkiej Brytanii:

  • propaguje i umożliwia przekwalifikowanie byłych koni wyścigowych oraz znalezienie dla nich nowego domu,
  • finansuje i przeprowadza zawody jeździeckie dla byłych koni wyścigowych w różnych dziedzinach sportów konnych,
  • finansuje i przeprowadza szkolenia dla właścicieli i trenerów koni po karierze wyścigowej,
  • finansuje i nadzoruje opiekę nad końmi po wyścigach wymagającymi szczególnej troski.

Organizacja Retraining of Racehorses odegrała kluczową rolę w powołaniu International Forum for the Aftercare of Racehorses (międzynarodowego forum poświęconego opiece nad końmi po karierze wyścigowej). RoR jest jednym z członków Grupy Sterującej forum, obok instytucji zarządzających wyścigami konnymi w najbardziej pod tym względem rozwiniętych krajach: British Horseracing Authority, The Jockey Club (Stany Zjednoczone) i Racing Australia. Forum zostało powołane w 2016 r., a przewodniczy mu szefowa RoR.

International Forum for the Aftercare of Racehorses powstało w celu propagowania idei zapewnienia opieki nad byłymi końmi wyścigowymi do końca ich życia, budzenia w międzynarodowych kręgach wyścigowych świadomości tego problemu i promowania w środowiskach jeździeckich wszechstronnych możliwości koni pełnej krwi angielskiej.

*Tekst powstał na podstawie informacji otrzymanych z organizacji Retraining of Racehorses

*zdjęcie tytułowe – Trener, Wrocław-Partynice,  2020 r. Fot. Jakub Kwap

Zobacz też